Zgłoś uwagę

Nowe Żerniki - WuWA 2

Nowe Żerniki (WuWA 2) to modelowe osiedle, które powstanie w zachodniej części Wrocławia, w pobliżu Stadionu Miejskiego, na południe od ulicy Kosmonautów. Inspiracją dla jego budowy stała się wystawa "Mieszkania i miejsca pracy" (Wohnungs – und Werkraumausstellung – WuWA) zorganizowana we Wrocławiu w 1929 roku przez śląski oddział Deutsche Werkbundu. Ekspozycja ta, składająca się z wielkiej wystawy oraz wzorcowego osiedla wzniesionego w rejonie ul. Zielonego Dębu, okazała się jednym z najciekawszych eksperymentów architektonicznych ubiegłego stulecia. Nowe Żerniki są elementem programu Europejskiej Stolicy Kultury 2016 i mają stanowić jedną z materialnych pozostałości po wydarzeniach roku 2016.

Nowe, w pełni funkcjonalne założenie, ma przede wszystkim odpowiadać na potrzeby nowoczesnych mieszkańców miasta, sprzyjać budowaniu więzi społecznych oraz tworzeniu lokalnych wspólnot. Jest to powód, dla którego struktura osiedla, jego skala i układ zabudowy zostały podporządkowane nadrzędnej potrzebie tworzenia niewielkich jednostek sąsiedzkich, skupionych wokół wybranego fragmentu założenia. Infrastruktura drogowa, na którą składają się sieci ulic, liczne zielone place i dziedzińce oraz przydomowe podwórza została zaprojektowana z myślą o czytelnej gradacji nowoprojektowanej przestrzeni, składającej się z trzech podstawowych stref, publicznej, półpublicznej i prywatnej. 
 

Ogólnodostępne przestrzenie publiczne, w myśl koncepcji architektów, zostały zlokalizowane w obrębie placów, skwerów, ulic i alejek; kameralne przestrzeni półpubliczne, dedykowane mniejszym grupom sąsiedzkim, usytuowano między projektowanymi obiektami mieszkaniowymi, strefy przestrzeni prywatnej przylegają natomiast bezpośrednio do mieszkań. Trójstopniowa struktura osiedla została uzyskana poprzez przemyślany układ wszystkich jego elementów, bez konieczności stosowania jakichkolwiek sztucznych barier.
 

Nowe Żerniki według swojej nadrzędnej idei mają być przyjazne dla wszystkich mieszkańców miasta, seniorów, dzieci i ich rodziców, dlatego istotnymi elementami założenia będą nie tylko obiekty handlowe czy usługowe, ale także szkoła i dom kultury. Ponadto, sama struktura osiedla została zaprojektowany tak, aby mieszkańcy mogli korzystać z jego oferty bez wykorzystywania samochodu.
 

W obrębie Nowych Żernik powstaną duże budynki wielorodzinne, mniejsze jednostki mieszkalne oraz domy jednorodzinne – szeregowe i wolnostojące. Zróżnicowanie zabudowy mieszkaniowej, w myśl koncepcji architektów, pozwoli na realizację modelowych rozwiązań dla budynków o różnej skali, a także umożliwi zaangażowanie w projekt rożnych podmiotów –  deweloperów, małych spółdzielni czy inwestorów indywidualnych.
 

Istotnym elementem projektu jest także program tzw. kooperatyw mieszkaniowych, którego podstawę stanowić będą grupy osób współdziałające ze sobą w celu nabycia gruntu oraz wybudowania obiektu wielorodzinnego. Kooperatywy pozwolą na kształtowanie przestrzeni budynku zgodnie z potrzebami i oczekiwanymi jego przyszłych mieszkańców. Według założeń programu, każdy z przyszłych lokatorów, będzie miał wpływ nie tylko na kształt przestrzeni prywatnej, ale także przestrzeni wspólnej, w części przyziemia oraz w strefie przyblokowej, półprywatnej. Dla programu kooperatyw zostały przygotowane wstępne koncepcje zabudowy, jednakże stanowić one mają jedynie pewnego rodzaju inspirację. Według założeń wspólnota sama zadecyduje o kształcie projektu, dostosowując go do swoich indywidualnych oczekiwań.
 

Nowe osiedle, projektowane przez najlepszych wrocławskich architektów, ma stać się architektoniczną wizytówką Wrocławia, gdy będzie on nosił tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku. 
 

Więcej informacji na temat Nowych Żernik można znaleźć na stronie: http://nowezerniki.pl/

Galeria

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie

Architektura

Podziel się

Nagłówek


Email marketing software powered by FreshMail